Široké horizonty a možnosti
 

Manager Information Systems, controlling

 • tvorba nadstaveb informačních systémů (IS)
 • propojení IS s dalšími aplikacemi
 • poradenství při výběru a implementaci IS

Řízení změn, krizové řízení, pronájem managementu

 • zhodnocení firemních rizik
 • zprůhlednění procesů a toků peněz a informací
 • restruktualizace firemních procesů
 • optimalizace business problematiky (procesů) spojených s oblastí správy a inkasa pohledávek

Ekonomické poradenství

 • návrh finančního reportingu
 • poradenství v oblasti nákupu materiálu a služeb

Vedení účetnictví, daňová evidence a optimalizace

 • vedení firemního účetnictví (podvojné účetnictví)
 • daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví)
  (pro fyzické osoby, které se nestaly účetní jednotkou, neuplatňují své výdaje procentem z příjmů a jejich obrat nepřekročil za minulý kalendářní rok 25mil. Kč - jinak je nutný přechod na podvojné účetnictví)

Obchodní poradenství

 • aplikace obchodního reportingu
 • poradenství v oblasti marketingu a prodeje

Právní služby

 • Sepsání a připomínkování smluvní dokumentace
 • Právní poradenství
 • Poradenství v oblasti pracovně – právních vztahů
 • Služby v oblasti práva obchodních společností a zajištění oprávnění k podnikatelské činnosti
 • Soudní vymáhání pohledávek

Smysl právních služeb pro podnikatele spočívá ve vztazích podnikatele k obchodním partnerům, klientům a v nemalé míře ke státu. Pokud je mezi obchodními partnery shoda, právníka není potřeba. Nicméně vztahy mezi obchodními partnery jsou dlouhodobé a opakující se, co když se však v průběhu těchto vztahů tato shoda vytratí? Pak už někdy bývá na právníka pozdě. Proto hlavním účelem právních služeb je poskytnout právní rámec a jistotu obchodům podnikatele. Možná se nic nepokazí, ale co když ano ...

Sepsání a připomínkování smluvní dokumentace

Řada smluv v obchodních vztazích nevyžaduje písemnou formu, nicméně písemná forma představuje pro podnikatele větší jistotu. Dobře napsaná smlouva představuje základ pro fungující obchodní vztah.

I ve vztahu s klienty podnikatele je nutné zajištění průkazné dokumentace, která umožní plynulé soudní vymáhání pohledávek. Zajisté podnikatele nepotěší, když musí posílat své zaměstnance na každé soudní jednání, aby vypovídali jako svědci. Zajištění průkazné dokumentace zamezí takovému plýtvání času a vede k efektivnímu vymáhání pohledávek.

Právní poradenství

Ústní jednání právníka s klientem je nejdůležitější částí jeho práce. Tato služba zahrnuje širokou škálu kontaktů právníka s klientem, od několika hodinového podrobného projednání právního problému po krátké telefonické nebo emailové konzultace aktuálních záležitostí.

Poradenství v oblasti pracovně – právních vztahů

S větším podnikem je spojena i potřeba zaměstnávání fyzických osob. Podnikatel je v pracovně právních vztazích stranou, na kterou jsou zákonem kladené vysoké požadavky, ve kterých je nelehké se zorientovat. Dobrá rada při sjednávání pracovně právního poměru a organizaci práce může podnikateli pomoci vyhnout se budoucím těžkostem.

Služby v oblasti práva obchodních společností a zajištění oprávnění k podnikatelské činnosti

Obchodní společnost je častou formou provozování podniku. Právníka je potřeba jak při výběru vhodného typu společnosti, tak pro její založení a další fungování. Se zahájením a rozšiřováním podnikání je spojena i potřeba zajištění příslušných oprávnění a jednání se státními orgány.

Soudní vymáhání pohledávek

Tato služba je nadstavbou výše popsaných služeb kolegů. Pokud se pohledávku nepodaří vymoci mimosoudně nezbývá, než se obrátit na soud, případně na rozhodce. V takovém případě je ingerence právníka se zkušenostmi s civilním procesem nezbytná.

skrýt