Široké horizonty a možnosti
 

Historie

Společnost Client Service s.r.o. vznikla v roce 2003 jako výsledek snahy "svobodně" uplatnit zkušenosti obou zakladatelů a hlavně prosadit vlastní pohled na potřeby adaptace a změny řízení podniků v závislosti na potřebách měnícího se prostředí, případně generační výměny. Tyto změny často přinášejí nutnost přechodu z formátů a systémů malé, či střední společnosti na větší tak, aby byla zajištěna i následná možnost kontinuity jejich dalšího progresu.

Postupem doby se portfolio služeb rozšiřuje o činnosti logicky související s hlavním zaměřením, nebo potřebami firmy jako je úprava a tvorba nadstaveb informačních systémů pro potřeby vedení společností, obchodní a ekonomické poradenství, restrukturalizace a krizové řízení, vedení účetnictví a daňové evidence, optimalizace procesů a nastavení systémů pro řízení správy pohledávek, atd. Nezbytností se také v průběhu času stala potřeba zajištění podpory legislativních a právních procesů.

O nás

Zakladatelé firmy prošli před založením a za dobu trvání společnosti několika pozicemi ve společnostech různého zaměření. V podstatě nepřetržitý pronájem jejich invence, poctivého přístupu k zadaným projektům a "rozumného pohledu na věc" v podobě umístění na většinou exponovaných řídících pozicích je doufáme dostatečným důkazem toho, že původní víra v "nezávislý pohled zvenčí" je správná.

V současné době tedy nabízíme ucelenou paletu služeb pro menší a střední firmy, které hledají další možnosti rozvoje a snaží se najít takové metody řízení, které jim umožní reagovat na měnící se prostředí, potřebu efektivněji využívat svých zdrojů, najít nový potenciál a zajistit si tak potřebný profit.

Co chceme (vize)

Chceme poskytovat kvalitní služby za přijatelnou cenu a víme, že to lze jen tehdy, když přineseme našim klientům prokazatelné a hlavně dlouhodobě stabilní navýšení výnosů. Za pomoci externího a tedy nezatíženého pohledu chceme poskytnout vlastníkům, nebo vedení společnosti alternativní variantu posouzení stávající situace a následně, v případě zájmu, jim nabídnout vlastní řešení, které k těmto cílům dle našeho názoru a zkušeností vede. Nechceme znovu objevovat kolo, ale snažíme se aplikovat ověřené postupy na konkrétní firmy a produkty.

Jak to děláme

Osobně, na místě a v realitě. Po letech praxe víme dobře, že každá firma má mnoho specifik a často anomálií a jejich majitelé mají různé zájmy, záměry a hlavně možnosti. Stavíme tedy svá řešení až poté, co si tyto základní kameny vzájemně dokonale vyjasníme.

Posuzujeme, mluvíme s Vámi, rozlišujeme cíle. Není třeba udivovat, je potřeba nabídnout dostatečná řešení.

Jsou-li řešení vzájemně přijatelná, vstoupíme většinou na potřebnou dobu do klíčové pozice pomocí pronájmu našich manažerů, za současného stanovení jasných pravomocí a odpovědnosti.

Client Service CZ s.r.o.

Client Service CZ s.r.o.

Ke hradu 353
25166 Mirošovice
Czech Republic

Fax +420 321 714 441

Tel +420 606 645 966

http://www.cscz.biz

49°54'28.5770''N , 14°43'18.7710''E