Široké horizonty a možnosti
 

Manager Information Systems, controlling

 • tvorba nadstaveb informačních systémů (IS)
 • propojení IS s dalšími aplikacemi
 • poradenství při výběru a implementaci IS

Řízení změn, krizové řízení, pronájem managementu

 • zhodnocení firemních rizik
 • zprůhlednění procesů a toků peněz a informací
 • restruktualizace firemních procesů
 • optimalizace business problematiky (procesů) spojených s oblastí správy a inkasa pohledávek

Ekonomické poradenství

 • návrh finančního reportingu
 • poradenství v oblasti nákupu materiálu a služeb

Vedení účetnictví, daňová evidence a optimalizace

 • vedení firemního účetnictví (podvojné účetnictví)
 • daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví)
  (pro fyzické osoby, které se nestaly účetní jednotkou, neuplatňují své výdaje procentem z příjmů a jejich obrat nepřekročil za minulý kalendářní rok 25mil. Kč - jinak je nutný přechod na podvojné účetnictví)

Obchodní poradenství

 • aplikace obchodního reportingu
 • poradenství v oblasti marketingu a prodeje

Velmi široký pojem stojící na pevném faktu - bez dostatečného množství obchodu nemá podníkání smysl. Trvalý a dlouhodobý pokles zakázek nelze donekonečna sanovat byť efektivními změnami v nastavení procesů , nebo jinou úsporou nákladů. Málokdy ale je takovýto vývoj, který končí tím, že je "masa obchodu" podlimitní pro fungování společnosti způsoben pouze externími vlivy.

Velmi často to jak víme bývá způsobeno například "jednostranným" pohledem (neslyšeli jste někdy argumenty typu:)

 • fungujeme takto už x let, takže mi nebude nikdo vykládat, že to je špatně...
 • naši klienti jsou dobří protože vždycky nakonec zaplatí...
 • musíme dělat i tohle a takle, protože to po nás chtějí...
 • když tohle změníme tak ztratíme zákazníky...
 • tam dodat musíme, protože se s panem xy známe už spoustu let...
 • to je zbytečná investice, protože to nepotřebujeme...
 • toho nemůžeme propustit, protože by přetáhnul naše zákazníky...
 • lepšího pracanta nenajdeš, ten to tady stavěl na nohy...
 • atd. atd....)?

Jistě na všech argumentech něco je, ale nestojí za to se občas zeptat i někoho nezávislého?

Samozřejmě také vliv externích faktorů může být výrazný. Změny podnikatelského prostředí v závislosti na stavu odvětví (nálady trhu, legislativní změny, parazitace politiky na zdraví ekonomiky, přírodní vlivy, atd.), jsou v dnešním světě těžce přesněji predikovatelné, ale společně se můžeme pokusit postavit širší pohled a najít ideální marketingový mix akceptující vaše možnosti a cíle.

Aplikace obchodního reportingu

Abychom se mohli podívat "do těla" firmy, potřebujeme znát klíčové a měřitelné parametry funkčnosti jeho nepostradatelných "orgánů". Pro jejich kontrolu je potřeba mít správně postavené výstupy z jejich činnosti. Správně znamená tak, aby vám vyhovovali, aby byly ve výstupu dostatečné dle úrovně vedení a ve struktuře, která je pro vás časově a uživatelsky přijatelná. A pamatujme, reporting je velmi dobrý pomocník i pro plánování...

Poradenství v oblasti marketingu a prodeje

Znáte postavení své firmy v konkurenci? Víte kde mají a budou mít vaše výrobky, nebo služby své místo? Jak se pravděpodobně bude trh vyvíjet a co bude požadovat? Co chtějí spotřebitelé? Jestliže ano, odpovídá to směru , vybavení, lidskému potenciálu, cílům vaší společnosti? Máte kvalitní a zabezpečné odběratelsko - dodavatelské smlouvy?
Pokud ano a je to vše v rámci zákona, Client Service nepotřebujete.

skrýt

Právní služby

 • Sepsání a připomínkování smluvní dokumentace
 • Právní poradenství
 • Poradenství v oblasti pracovně – právních vztahů
 • Služby v oblasti práva obchodních společností a zajištění oprávnění k podnikatelské činnosti
 • Soudní vymáhání pohledávek