Široké horizonty a možnosti
 

Manager Information Systems, controlling

 • tvorba nadstaveb informačních systémů (IS)
 • propojení IS s dalšími aplikacemi
 • poradenství při výběru a implementaci IS

Controlling vychází z reportingu a stanovených cílů firmy – z reportovacích nástrojů bere aktuální data a porovnává je s vytýčenými cíli. Pomocí intuitivních a přehledných zobrazení (semafory, dashboardy, grafy, …) umožní soustředit se na oblasti, v kterých nejsou plány plněny. Manager Information Systems (MIS) pak slouží k propojení controllingu a reportingu, případně dalších systémů. MIS umožňují zobrazení celkového přehledu se zvýrazněním problematických oblastí a následný přechod k detailnějšímu zobrazení (produktové řadě, divizi, dodavateli). Toto postupné zobrazení detailu umožňuje velmi rychle identifikovat oblast, kterou je třeba. MIS tak dává managementu do ruky nástroj k rychlému a efektivnímu řízení firmy.

skrýt

Řízení změn, krizové řízení, pronájem managementu

 • zhodnocení firemních rizik
 • zprůhlednění procesů a toků peněz a informací
 • restruktualizace firemních procesů
 • optimalizace business problematiky (procesů) spojených s oblastí správy a inkasa pohledávek

Ekonomické poradenství

 • návrh finančního reportingu
 • poradenství v oblasti nákupu materiálu a služeb

Vedení účetnictví, daňová evidence a optimalizace

 • vedení firemního účetnictví (podvojné účetnictví)
 • daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví)
  (pro fyzické osoby, které se nestaly účetní jednotkou, neuplatňují své výdaje procentem z příjmů a jejich obrat nepřekročil za minulý kalendářní rok 25mil. Kč - jinak je nutný přechod na podvojné účetnictví)

Obchodní poradenství

 • aplikace obchodního reportingu
 • poradenství v oblasti marketingu a prodeje

Právní služby

 • Sepsání a připomínkování smluvní dokumentace
 • Právní poradenství
 • Poradenství v oblasti pracovně – právních vztahů
 • Služby v oblasti práva obchodních společností a zajištění oprávnění k podnikatelské činnosti
 • Soudní vymáhání pohledávek