Široké horizonty a možnosti
 

Manager Information Systems, controlling

 • tvorba nadstaveb informačních systémů (IS)
 • propojení IS s dalšími aplikacemi
 • poradenství při výběru a implementaci IS

Řízení změn, krizové řízení, pronájem managementu

 • zhodnocení firemních rizik
 • zprůhlednění procesů a toků peněz a informací
 • restruktualizace firemních procesů
 • optimalizace business problematiky (procesů) spojených s oblastí správy a inkasa pohledávek

Ekonomické poradenství

 • návrh finančního reportingu
 • poradenství v oblasti nákupu materiálu a služeb

Finanční reporting je založen na přehledném zobrazení informací z dalších systémů. Nejdůležitějším zdrojem informací pro reporting a následné ekonomické poradenství bývá účetnictví. Zde je nutné klást důraz na jeho základní poslání – být věrným a nezkresleným zobrazením ekonomické situace firmy. Zdroji samozřejmě mohou být také systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), případně další. Důležité je vytvořit reporting zobrazující stěžejní informace o firmě bez ohledu na předmět podnikání – tedy například ziskovost kapitálu, zadlužení firmy atd. v přehledném členění. Právě z analýzy těchto informací pak vychází doporučení, na kterou část/činnost firmy se zaměřit, aby došlo k zefektivnění firmy a samozřejmě také doporučení kroků, které je třeba podniknout.

skrýt

Vedení účetnictví, daňová evidence a optimalizace

 • vedení firemního účetnictví (podvojné účetnictví)
 • daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví)
  (pro fyzické osoby, které se nestaly účetní jednotkou, neuplatňují své výdaje procentem z příjmů a jejich obrat nepřekročil za minulý kalendářní rok 25mil. Kč - jinak je nutný přechod na podvojné účetnictví)

Obchodní poradenství

 • aplikace obchodního reportingu
 • poradenství v oblasti marketingu a prodeje

Právní služby

 • Sepsání a připomínkování smluvní dokumentace
 • Právní poradenství
 • Poradenství v oblasti pracovně – právních vztahů
 • Služby v oblasti práva obchodních společností a zajištění oprávnění k podnikatelské činnosti
 • Soudní vymáhání pohledávek