Široké horizonty a možnosti
 

Manager Information Systems, controlling

 • tvorba nadstaveb informačních systémů (IS)
 • propojení IS s dalšími aplikacemi
 • poradenství při výběru a implementaci IS

Řízení změn, krizové řízení, pronájem managementu

 • zhodnocení firemních rizik
 • zprůhlednění procesů a toků peněz a informací
 • restruktualizace firemních procesů
 • optimalizace business problematiky (procesů) spojených s oblastí správy a inkasa pohledávek

Ekonomické poradenství

 • návrh finančního reportingu
 • poradenství v oblasti nákupu materiálu a služeb

Vedení účetnictví, daňová evidence a optimalizace

 • vedení firemního účetnictví (podvojné účetnictví)
 • daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví)
  (pro fyzické osoby, které se nestaly účetní jednotkou, neuplatňují své výdaje procentem z příjmů a jejich obrat nepřekročil za minulý kalendářní rok 25mil. Kč - jinak je nutný přechod na podvojné účetnictví)

Vedení účetnictví

Vycházíme stejně jako u ostatních našich služeb z toho, že v každé firmě existuje klíčový potenciál - činnost, na kterém majitel postavil svou existenci a vizi. K firemním agendám patří však i takové, které byť jsou nezbytné, tak zpracovávané a vedené vlastními silami jsou ve výsledku pro hlavní obor činnosti zátěží, protože tříští pozornost a důraz na stěžejní část fungování společnosti o dohled nad tím, co dobře neznáme. To je důvod, proč je žádoucí a vhodné pro tyto procesy volit externího partnera s odborností a zkušeností právě pro ten který sektor.

Začátkem bývá často samotné nastavení interních účetních směrnic a principů dle účetní osnovy, které je potřeba dodržovat na všech úrovních firmy.

 • vedení a zpracování podvojného účetnictví, včetně roční účetní závěrky
 • vedení a zpracování daňové evidence (jednoduchého účetnictví)
 • personální poradenství a vedení mzdové agendy
 • rekonstrukce účetnictví
 • kontrola - dohled zpracovávaného účetnictví klientem
 • ve spolupráci s klientem vyhotovení výroční zprávy a zprávy o vztazích
 • účetní poradenství
 • přechod na podvojné účetnictví
 • spolupráce s auditory a daňovými poradci

Daňová optimalizace

Daně a daňová optimalizace jsou jedním ze základů efektivně plánovaného hospodářského výsledku každé společnosti. Sledování častých legislativních změn v daňové oblasti představuje pro všechny daňové subjekty velmi náročnou a nezáživnou činnost, kterou však není radno v žádném případě podceňovat. Přenechte ji s důvěrou nám.

 • konzultace při přípravě smluv
 • návrhy daňových modelů pro rozhodování při přípravě obchodních případů
 • sestavení daňových přiznání jak v řádném, tak i prodlouženém termínu
 • zastupování klienta v daňovém řízení
 • daňový audit - ověření základu daně
 • průběžný daňový dohled
 • všeobecné daňové poradenství
 • spolupráce s klienty v průběhu daňových kontrol

skrýt

Obchodní poradenství

 • aplikace obchodního reportingu
 • poradenství v oblasti marketingu a prodeje

Právní služby

 • Sepsání a připomínkování smluvní dokumentace
 • Právní poradenství
 • Poradenství v oblasti pracovně – právních vztahů
 • Služby v oblasti práva obchodních společností a zajištění oprávnění k podnikatelské činnosti
 • Soudní vymáhání pohledávek